SETKÁNÍ S VLASTNÍ INTUICÍ – VYTVOŘENÍ VĚDOMÉHO ZRCADLA

(prožitkový seminář)

Místo konání: Maitrea, Týnská ulička 6, Staré Město, Praha

Termín:  23. 10. 2015 od 18:30 do 21:30

Srdečně Vás zvu na oblíbené a již výroční 45. setkání s cikánskými kartami. Sami si vyzkoušíte, jak mohou být karty užitečné k posílení intuitivního myšlení. Vytvoříte si vědomé zrcadlo a nahlédnete skrze ně a svou intuici do svého nitra.

Co Vás čeká?

  • Můj vlastní příběh „Cesta k mému vnitřnímu bohatství.“
  • Povíme si o intuitivním myšlení, otevřeme se této schopnosti, kterou má každý z nás.
  • Rozvoj intuitivního myšlení. Jak funguje system našeho vědomí a podvědomí.
  • Budeme sdílet svou energii v příbězích a zkušenostech.
  • Karty jako nástroj k zrcadlení sebe sama, uvědomění si vlastních hodnot.
  • Vytvoření si vlastního vědomého zrcadla k uvědomění svého vnitřního bohatství.

FQ7A3419

Vezměte si sebou tužku a papír. Protože se každému z vás budu věnovat zvlášť, tento seminář je pro maximální počet 10 účastníků. 

 Příspěvek: 500 Kč

Rezervace: Zašlete informační email na Karolina@vrytmuduse.cz (vyčkejte na potvrzení o volném místě), pošlete platbu 500 Kč na účet 199018602/0300, variabilní symbol (VS) uveďte své telefonní číslo a do poznámky napište celé jméno a příjmení + termín semináře tj. 23.10.2015. Nutné kvůli identifikaci! 
V TERMÍNU OD 12. 10. DO 19. 10. 2015 JSEM V ZAHRANIČÍ A NEMOHU MÍT K DISPOZICI INTERNET. PROTO ŽÁDÁM ZÁJEMCE, ABY PSALI SMS ZPRÁVY NEBO PROSÍM O TRPĚLIVOST. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.
Platba po emailovém přihlášení musí dorazit na účet nejpozději do 7 pracovních dní, a to nejpozději dva dny před konáním akce (V jiném případě může být stornována). 
Přihlášení po uzávěrce lze po dohodě na telefonním čísle 739 350 348! Platba je nevratná méně jak 7 dní před začátkem akce. Telefonní kontakt v případě bližších informací: 739 350 348.

*Semináře a přednášky plánované již opět od srpna 2015 v Maitree, V Mostě a dalších městech budou včas vyvěšeny.