O mně

 

Článek v magazínu Maitrea:

Naučte se rozhodovat! Ušetříte si spoustu starostí.

,, Je důležité problém řešit, ještě důležitější je znát jeho příčinu.“

 

Naše duše během tohoto života sbírá zkušenosti, jako když se učíte jednotlivé kroky tance, vnímáte rytmus, který se stává součástí našeho srdce. Je dobré se naučit žít v souladu s rytmem naší duše.

Komunikace vnější i vnitřní nás dovede očistit a zhluboka se nadechnout. Kdo umí mluvit v pravdě k sobě i k ostatním, tomu se otevírá svět nekonečných možností.

profilovka

 

Věnuji se vědě o přírodních zákonech již delší dobu. Od malička jsem měla schopnosti vnímat věci kolem sebe jinak než ostatní. Viděla jsem všechny bytosti, které jsou všude kolem nás. Tyto andělské bytosti se ke mě znovu vrátily a jsem ráda, že je mám po svém boku. Empatie a intuice, velmi silně vyvinuté, mě nikdy neopustily. Moje prababička byla léčitelka, znala sílu bylin a měla léčivou moc v rukou. Moje babička a matka tuto schopnost neměly. Ani nebyli k těmto věcem příliš otevřené, protože si myslely, že je to dar, který je více břemenem než radostí. A tak mne odmítly podporovat. Osud si však našel svou cestu zpět.

S postupem dospívání jsem tyto schopnosti potlačila, chtěla jsem se zařadit do společnosti bez kritiky ostatních. Důležitý pro mne byl úsudek na základě rozumu, vše se dá přeci racionálně vysvětlit. Vždy mě velmi zajímala psychologie, která mě naučila si najít cestu k logickému vysvětlení. Pracovala jsem několik let v obchodu, v managementu, personalistice a věnovala jsem se i školení měkkých dovedností. Práce s lidmi mě naplňovala. Mou prací jsem žila. Pak přišla tragédie, která mě přivedla na okraj života a smrti. Po kousnutí klíštětem  a totálním pracovním vyčerpáním jsem vážně onemocněla, tělo i mysl mi začali selhávat. A v ten okamžik se to stalo. Vesmír mi ukázal mou cestu, otevřel mi dveře, které jsem měla zavřené a já začala rozvíjet dar, který jsem dostala. Byl to pro mne šok. Začaly se mi měnit životní hodnoty i osobnost. Ale má duše začala zářit a já pochopila, že je nutné být v souladu s ní. Přišlo to ve chvíli, kdy jsem byla připravena a měla dost vnitřní síly a zkušeností tento dar unést.

Zdědila jsem léčivou moc ve svých rukou. A když jsem poprvé držela v ruce karty, pomocí své intuice jsem z nich dokázala číst bez pomocí jiných znalostí. Začala jsem potkávat lidi, kteří mne podporovali. Přišli náhle, podali mi pomocnou ruku a naučili mě důvěřovat v sama sebe. Potkala jsem zkušenější kartářky, které mě zaučovaly a díky nim jsem mohla stále rozvíjet svůj dar.

Pomocí mých terapií mohu uplatňovat dar léčení slovem.

Mým posláním je pomáhat ostatním lidem s nejlepším vědomím a svědomím. Jsem proti jakékoliv manipulaci a vytváření dogmat, které používají některé tzv. kartářky, léčitelé apod.

Myslím si, že každý člověk je řízen osudem, ale má možnost některé věci změnit a vydat se jinou cestou. Řekněme, že má možnost se k dané situaci nějakým způsobem postavit a dle toho jí začít řešit.

Karma nás však nemine. Musíme absolvovat osudovou cestu, i když při tom trpíme. Můžeme si však pomoci tím, že budeme meditovat, zkusíme se uvolnit, zbavíme se stresu. Pokusíme se zbavit bloků, které vznikly v naší hlavě jako obrana před bolestí.

Jsem k dispozici jen lidem, kteří o to skutečně stojí! Mám svoji vlastní filozofii, náhled na život a víru. Věřím v přírodní i vesmírné zákony, avšak nikoliv na náboženství, které je často nástrojem k ovládání druhých a podporuje touho po moci.

Věřím v to, že vše lze řešit, pokud chcete slyšet nejen pozitivní, ale i negativní informace od nezávislého mediátora. Komunikace směrem k sobě i k ostatním v pravdě nás očistí a uvolní tok našich energií.

 

Jsem propojená s vesmírem, s jeho božskou energií jako každý z nás. Osud určil, že mým posláním bude rozdávat světlo, motivovat a léčit lidské bytosti. Dostala jsem tolik síly, abych to mohla zvládnout. Mohu pomáhat uzdravovat vaši energii, očišťovat čakry. Je to však podmíněno smýšlením a vůlí se uzdravit, chutí změnit svůj postoj. Spousta lidí neumí odpočívat. Spánek nestačí, potřebujeme se občas zastavit, vnímat svůj dech, vnímat pouze okamžik teď a tady. Velmi pomůžete sami sobě a časem se můžeme spolu naučit meditovat a očišťovat.

Pracuji s esoterikou trochu netradičně. Esoterika je životní filozofie, ale i nástroj k rozvoji naší osobnosti, uzdravení naší duše. Mým úkolem je ukázat vám cestu, možnosti. Pomoci vám odhalit váš dar, talent. Jestli máte motivaci změnit svůj život, nabízím pomocnou ruku.

Přijala jsem duchovní jméno Acherati. Před lety jsem prožila probuzení, které ve mě otevřeno i bránu do minulých životů. Prožila jsem si okamžiky svého minulého života, který ovlivnil můj současný. Byla to žena, která byla oddanou kněžkou a průvodkyní lidí. Její schopnosti mi pomáhá přijímat a zvládat. I přes to, čím musela projít, je plná klidu, porozumění a lásky. Zná své hranice a ukazuje mi, co je to skutečná svoboda. Pár let to velmi jiskřilo než jsem pochopila, že přijmutím jejího jména, přijmu i její léčivou energii, karmu a budu celistvá. Hluboké uvědomění pak pro mne bude srozumitelnějším.

Mým průvodcem je Archanděl Michael. 

Těší mě inspirovat druhé. S chutí začínám nové projekty. Cítím své vůdcovské vlohy. Umím pomáhat druhým. Jsem zodpovědnou a tvořivou bytostí.

miguel