Aktuální články

 

Rozhovor pro magazín Maitrea říjen 2015:

Naučte se rozhodovat! Ušetříte si spoustu starostí.

ŤUK, ŤUK…. OTEVŘETE DVEŘE SVÝM SCHOPNOSTEM. NESU SVĚTLO PŘED VÁŠ PRÁH…

JE ČAS…. 

Cítím pocit sdílení a předávám vám v pravdě a lásce… 

Odkrývám tajemství různých povah, protikladů, předpokladů, talentů, rysů… Temné i světlé stránky zvěrokruhmi běží před očima. Vidím to, co nás posiluje, dává nám možnosti, sílu a originalitu. Na druhé straně vidím mnohé věci, které nás brzdí a mohou být nepříjemné nejen pro nás samotné, ale také pro ostatní.

Tvořím charakteristiku všech znamení na zakázku pro jednoho významného klienta. Také pracuji na základě této charakteristiky i s Cestou Uvědomění, pro kterou jsem udělala tento týden akci. Tam je však hlavním faktorem můj vnitřní zrak… Přesto proč zmiňuji zvěrokruh a co ve mě tato studie probouzí?

Každé znamení má svou originalitu, tak jako každý člověk je individuální ve své podstatě. Tato různorodá paleta někdy oslňuje a někdy není příliš výrazná, ale stačí přistoupit blíže a vidíte to, co bývá na první pohled skryté.

Každý z nás je důležitou součástí celku. Vytváří dílek puzzle, který jde do kombinace jen s určitým počtem dílků, je však nezbytnou součástí celého obrazu.

Trápíme se kvůli své povaze, kvůli sami sobě. Zlobíme se na druhé, nenávidíme, žárlíme nebo jen máme pocit, že nás téměř nic nenaplňuje štěstím. Každý více či méně takové pocity minimálně jednou zažil nebo zažívá.

Věřím, že mnoho z vás se snaží na sobě pracovat a hledat sami sebe a vycházet s ostatními. Vychází mnoho knih (a dalších materiálů v jakékoliv podobě), jak sama studuji své poznatky z nich pro svou práci se zvěrokruhem.

Každý autor vám bude vyprávět vlastní příběh, podělí se s vámi o své zkušenosti. Poskytne vám tipy a rady, co můžete udělat, jak uspět a být „jako on“… V mnohém s ním souhlasíte, ale pořád máte pocit, že to nejde… Protože vy nejste jako on a nikdy nebudete. Máte jinou výbavu, schopnosti a vždy se budete více či méně lišit. Sbírejte zkušenosti, ale začněte stavět na svých základech. Vyprávějte svůj vlastní příběh a učte se z něj…

Nejtěžší je udělat krok vpřed. Ano, některé znamení k tomu mají velmi blízko, disponují totiž odvahou a bojovností, některé však mají této schopnosti pomálu. Vynikají v něčem jiném, ale přesto mohou i oni učinit změny a najít v sobě odvahu.

Není to jen o tom si přečíst o sobě informace, případně souhlasit s obsahem, ale tím to asi tak končí pro mnoho z nás. Pokud se poznáváte ve světlých ale i temných stránkách, pak dochází k uvědomění. To je však zatím ta první a nejlehčí fáze.

Druhá těžší fáze celého procesu je odpuštění toho, co se nám nelíbí a smíření se s tím, že máme dvě strany mince. Důležitá je jedna otázka, na kterou bychom si měli odpovědět: Jak nejlépe mohu využít své schopnosti a svou povahu, aby mi byly ku prospěchu a vedly mě k vnitřní spokojenosti a rovnováze (cílům)?

Pamatujte, že především budou mluvit vaše činy. Lidé vás vnímají nejen na základě vaší energie, ale i skutků, které činíte. Slova jsou mocná zbraň, dokáží léčit i ublížit. Přesto zachycují myšlenky v přítomnosti, úvahy, zkušenosti atd. Vypovídají za člověka a jeho stavu mysli a uvažování. Ale srdce poznáte jen na činech a neverbální komunikaci člověka.

JE NA ČASE ODKRÝT VNITŘNÍ POTENCIÁL A ZAČÍT ŽÍT BOHATŠÍ ŽIVOT DLE VLASTNÍHO SCÉNÁŘE!

Vydejte se na Cestu uvědomění….

Zpracování v pdf souboru 10 x A4. Objednejte na emailu: Karolina@vrytmuduse.cz

autor: Karolina

 

VČERA JSME MĚLI ODVAHU, DNES JSME O NÍ PŘIŠLI, CO BUDE ZÍTRA?

Musím se vyjádřit k jednomu tématu, nad kterým už dlouho přemýšlím. Ráda bych ho sdílela s vámi. Týká se nás všech!

Žijeme ve světě, který je do určité míry jednoduchý. Ano, je to tak. Podívejte se zpět. Zpátky do doby, kdy lidé žili někdy ve velmi nuzných podmínkách. Museli si všechno vypěstovat sami, postarat se o zvířata, ušít si nové šaty nebo vyspravit ty staré. Když byla zima dlouhá, trpěli hlady, pokud neměli dostatečné zásoby. Jestli je přepadla nějaká nemoc či bolest, i kdyby měli dost peněz na lékaře, tak tehdejší znalosti léčení nebyli na dnešní úrovni a léčitelství bylo velmi potlačeno. Každé druhé dítě umíralo na různé nemoci a ženy umíraly při porodu většinou následkem špatných hygienických podmínek. Muži zase padli ve válce nebo v nějakém rozmaru místního pána. Šířili se epidemie, které zabíjeli tisíce lidí. A přesto lidem nechyběla odvaha. Snažili se svůj život ustát jak nejlépe dokázali. A tehdy platilo pravidlo, že kdo se narodil v určité vrstvě měl jen mizivou šanci se dostat výš díky svým schopnostem. Dokážeme si to dnes představit? Asi ne. A je dobře, že jsme se osamostatnili, uvolnili z pout otrokářství a máme mnoho možností, jak změnit svůj život.
Můžeme ho ovlivňovat naší myslí, energií. Opět si uvědomujeme spřízněnost s přirodními a vesmírnými zákony. Naší energetickou podstatu, naší duši. Navracíme se k naší podstatě. Nebo lépe řečeno máme tu možnost. Můžeme sjednotit svůj pozemský život s duchovním aniž bychom museli se desetkrát denně modlit, či se nechat zavřít do kláštera. Jsme jedineční a zároveň vytváříme unikátní celek.
Dnes nemusíme řešit, čím si v zimě zatopíme, jestli budeme mít co pít a jíst. Aspoň většina z nás. Máme moderní zdravotnictví, rozvíjí se opět léčitelství a navrácení k přírodě. Můžeme kombinovat a pracovat na sobě. Žijeme v určitém pohodlí. Máme vlastně všechny jistoty, které lidé dříve neměli. Pokud vám začne hořet chata, zavoláte hasiče. Udělá se vám špatně, zavoláte sanitku. Máme možnost se vypracovat a splnit si své sny. Můžeme si doplnit vzdělání, věřit, v co chceme aniž by nás někdo pronásledoval. Přesto se stále stavíme do pozice otroků… Dovolíme, aby nás ovládal strach a nejistota. Pořád se bojíme, že o něco přijdeme. Když nám někdo nevyhoví, jsme naštvaní a odkazujeme se, že mi máme přeci právo! Pak za mnou chodí lidé, kteří se shodují prakticky na jednom jediném bodě… A to, že jim chybí láska… Jsou nešťastní ať bohatí či chudší, mají ten samý problém. Jejich duše je sevřená v černé věži jejich podvědomí.

Všichni máme jistotu v jedné věci a to že zemřeme. Všichni máme jistotu, že se z novu narodíme. Ale s jakým ranečkem? To závisí na tomto životě, který žijeme. Je čas převzít zodpovědnost a najít odvahu bojovat. Hledat podstatu a řeč vašeho srdce. Bude to těžké, pořád nás ovlivňuje naše okolí, ale i vy ovlivňujete druhé. Vaše srdce a intuice vám řeknou, co máte dělat. Přestaňte se srovnávat s druhými lidmi. Nenechte si vzít své sny, ale uvědomte si, že vždycky funguje něco za něco. Nemůžete mít vše, můžete však získat to nejcennější. A to je nalézt lásku sám k sobě. Nemusíte být na to sami. Mohu vám pomoci, ale především musíte vy chtít!

autor: Karolina

 

 DUŠE JAKO MOŘE

Naše duše bývá jako hladina moře. Když je rozbouřené je hlučné, že téměř nic není slyšet, vlny mají sílu a narážejí do skal a útesů. Člověk ví, že v takovém čase je dobré se plavení po moři vyhnout, protože by se mohl utopit. Přesto se najdou lidé, kteří rozbouřené moře vyhledávají, fascinuje je a obdivují jej. Ať ze břehu nebo přímo na lodi…. Mají odvahu a riskují. Protože jim to přináší radost a uspokojení. Když se moře uklidní, přestane některé zajímat a jdou dál.
V opačném případě poklidné moře přitahuje mnoho lidí, cítí se bezpečně a uvolněně. Je příjemné na pohled. Vlnka šplouchá o vlnku. Nechávají se příjemně ukolébat pohupováním loďky a zapomenou na možnou změnu. Milují moře klidné. V momentě, kdy se začne zvedat vítr, utíkají pryč, schovávají se do bezpečí. A při nečekané nepříjemnosti, pokud přežijí, se moři vyhýbají, mají z něho strach.

Zeptejte se lidí, co žijí u moře. Loví ryby a každý den se vydávají na daleké plavby. Zeptejte se zkušených námořníků, kteří zasvětili svůj život svému řemeslu. Co vám řeknou? Že moře je proměnlivé, má různé nálady, záleží na okolnostech a dalších vlivech. Dává jim hojnost, ale umí i vzít. Přijímají ho takové jaké je. Protkali se s ním a jsou připraveni na všechny jeho nálady. A i když je zasáhne smutek či ztráta, dokáží moři odpustit a stále ho chovat v úctě a s respektem. ONI TOTIŽ MILUJÍ MOŘE SKUTEČNĚ TAKOVÉ, JAKÉ JE. 

POZNEJ SÁM SEBE A SVÉ MOŽNOSTI, DLE TOHO VAŽ, KAM SE VYDÁŠ A CO JSI OCHOTNÝ ZTRATIT A CO MŮŽEŠ ZÍSKAT. CHOVEJ K SOBĚ ÚCTU A RESPEKT. UVĚDOM SI, ŽE NE KAŽDÝ MŮŽE BÝT ZKUŠENÝM MOŘEPLAVCEM. 

autor: Karolina

 

12 TYPŮ „JAK ŽÍT SAMI SE SEBOU A V SOULADU SE SVÝM OKOLÍM“ OD KAROLINY

Také někdy máte pocit, že vaše okolí vás ovlivňuje příliš? Někdy je moc těžké odpustit, najít pokoru, naučit se vážit si drobností a změnit hodnoty. Lehko se to řekne, hůře se to dělá. Co by se ještě musí stát než pochopíme? Jakou zpětnou vazbu musím získat, abych prozřela? Nejtěžší je pochopení a přijetí toho, že za mnoho věcí si mohu sama. Od dětství (kdy mne sice ovlivňovali rodiče a škola) si nesu raneček až do dospělosti. Jestli chci mít stále ty věci v ranečku, ty samé věci, které se mi tam válí desítky let, budu je tam mít. Když je nevyndám, ty věci se nevypaří do vzduchu. Musím raneček rozvázat a vyndat a vložit nové věci, které se mi líbí. Ale tím to nekončí. Jako terapeut a především člověk vím, že nastávají fáze tzv. cykly. Tyto cykly nás ovlivňují, ovlivňují naší energii. Záleží na tom, jak je naše energie silná. Jak dlouho jsme schopní ubránit se? A zase naopak. Je naprostá nepropustnost v pořádku? Vždyť musíme být otevření okolí, vnímat svět a lidi, snažit se jim porozumět… Vždy je to otázka dlouhodobé práce, ale nestačí jen vědomí, že to DĚLÁTE PRO SEBE, ale že to děláte rádi. Baví vás to. Obohacuje vás to a i když to bude občas nepříjemné, vy CHCETE…

To, co ke mě přichází přes meditaci od Boha a ze zkušeností Vám posílám pár typů, jak žít sami se sebou a zvládnout tuhle dobu:

1. Uvědomte si, že nejste výkonný počítač a přestaňte si hrát na stále výkonného robota. Máte své pocity, potřeby a slabosti. Laskavě se s nimi seznamte a přestaňte si neustále hrát na hrdinu. Začněte s upřimností. Místo: Jsem pracovně vytížená.. Přiznat jen: Promiň, ale dneska lenoším a nikam se mi nechce.

2. Postavte se k zrcadlu, podívejte se na sebe a přijímejte se. Postupně kousíček po kousíčku, naučte se hledět si do očí. Uvědomte si, jak jste unikátní. Jste takový jací jste. Milujte se za to. Pokud vám na sobě něco nevyhovuje, zkuste to pomalu změnit. Ale neustálé zdůrazňování, že jste tlustá nebo že máte křivý nos či oči od sebe je povrchní stejně tak jako přehánění vlastní důležitosti. Milujte své tělo a pak můžete provádět drobné úpravy, uvidíte, že to půjde snadněji.

3. Je fajn, že chcete změnu, ale TO NESTAČÍ! Uvědomění je skvělá věc v případě, že skutečně chcete a začnete KONAT. Poslechněte svůj vnitřní hlas a začněte plánovat. Pro sebe, proto, co vám pomůže. Např. konzultace s léčitelem, terapeutem, cvičení atd.

4. Základ úspěchu je vytrvat. Doporučuji si vyzkoušet více věcí a procítit to, co vám sedí. Pokud chcete více pohybu, ale chodit do fitka je pro vás za trest, VYKAŠLETE SE NA TO! To, co dělá 90% lidí z vaší firmy nemusíte kopírovat jako ovce vy. Zkuste třeba pravidelné procházky, zkuste své aktivity propojit s něčím příjemným (např. aktivity spojené s kamarádem, manželem…). Když se do něčeho nutíte a nebaví vás to, brzy toho necháte!

5. Důležitá je kombinace psychické i fyzické aktivity a podpory. Již staré kultury věděli, že základem úspěchu je umět se zklidnit A poradit se s někým nezúčastněným. Existovali šamani, léčitelé kmene, kněží, kteří sloužili i jako terapeuti. Horlivost je vrtkavá. Oblíbená věta dneška: ,, Nemám čas.“ Určitě jí slýcháte často. Ano, musíme se přizpůsobit době a měli bychom rozvíjet sami sebe a starat se o svou rodinu. Přesto pokud si nastavím do hlavy, že něco MUSÍM, aby NĚCO ZA TO BYLO…(tuším že něco podobného řekl už Jarda Dušek), tak pak budete skutečně psychicky vysátí a unavení. Můžete chodit na řízené meditace, relaxace, na jógu. PRAVIDELNĚ! Nejsou to vyhozené peníze. Investujete do vašeho duševního zdraví!

6. Vnímání svých potřeb je určitě důležitá věc v našem životě. Ale kolik berete ohledů na ostatní? Co pokora? Co si pod tímto pojmem představujete? Respektujete druhé? Dokážete lidem nezištně pomoci? Nebo pak pomáháte s tím, že vám MUSÍ něco vrátit a když se tak neděje, zuříte. Nebo pro jistotu nepomáháte vůbec, protože kdysi vám někdo ublížil? Pokud jste zjistili, že ve vašem okolí se nachází člověk, který vám bere více než chcete dávat, dejte mu to najevo. Hrozí ztráta kamarádů.. Ale na druhou stranu, vážně byste o ně stáli?

7. Naučte se delegovat. Ať už v rodině nebo v jakémkoliv vztahu. Vy přeci nemusíte všechno zařizovat, každého vyslechnout, kdykoliv má potřebu a vždy se přizpůsobit. Nastavte si hranice pro sebe i pro druhé. Např. Ráda s tebou pojedu na výlet, ale tentokrát plánuješ ty  Naučte se věnovat sami sobě.

8. Chovat se k druhým slušně, přesto věcně. V poslední době mám tak trochu pocit, že mizí slušnost. Možná je to určitá póza, ale žijeme ve společnosti a měli bychom mít k sobě úctu. Poděkovat, poprosit je základem dobrých vztahů. Brát ohledy také na city druhých je správné. Tím neříkám, že si máte nechat všechno líbit, přesto každé sdělení druhého člověka o něčem vypovídá. I za tím sdělení je nějaký pocit toho druhého. I on má právo na názor. Přemýšlejte o tom.

9. Poučme se z věcí minulých, ale nežijme minulostí. Jestli máte mnoho věcí nevyřešených, proberte to s někým komu důvěřujete nebo zajděte k odborníkovi a snažte se to vyřešit. Minulost vás může stahovat neustále dolů. Když nenalezneme příčinu, nesmíříme se s ní, nemůžeme postupovat vpřed.

10. Když něco nechcete, řekněte NE. Podejte vysvětlení, stůjte si za tím. Pokud svůj postoj změníte, můžete to znovu probrat. Mlčení, nereagování či vztek je špatný vyjednávač.

11. Naučte se ventilovat své emoce. Máte na ně právo! Ventilujte je co nejdříve, ať vyčistíte krční čakru. Přesto křik na druhé lidi ve vaší blízkosti není řešením, ten druhý vás stejně neposlouchá a když už se stane a neudržíte se, omluvte se (jste taky jenom člověk). Přiznáním vlastní chyby pomůžete nejen sobě, ale i vašemu vztahu.

12. Pracujte s intuicí. Dokáže nás navést správným směrem. I když se nám některé kroky mohou zdát nelogické… Nemusíte je chápat hned, pochopíte později. Někdy moc přemýšlíme a tím si velmi komplikujeme život.

Tvarová symbolika je koučovací metoda s vizualizací, která vás dokáže nasměrovat na cestu k vašemu cíli. Najít příčiny, prožít je, nastavit si vlastní postoje a uvědomit si svou osobnost. Mít kamarády, kteří vás vyslechnou je dar, přesto chrlit na ně pokaždé své starosti není nic příjemného. Zajít k nestrannému terapeutovi se vyplatí. Pomohu vám uspořádat si život dle vašich představ a VÁŽENÍ O TOM TO JE!

Mnoho zdaru a vnitřní síly

Karolina váš terapeut a léčitel 

 

Mohu zmírnit či zbavit se migrény pomocí energetického léčení?

 

V poslední době se setkávám u klientů s častějším výskytem různých bolestí hlavy. Mezi ně patří i migrény. Zaznamenala jsem při mých terapiích vyšší úspěšnost při léčení migrén pomocí energetického léčení a rozhodla jsem se s vámi o tento poznatek podělit.

Dochází ke mně klienti, kteří přišli na energetické léčení z důvodu přílišného stresu a různých psychosomatických potíží. Dvanáct mých klientů trpělo na migrény. Při pravidelné terapii jim bolesti hlavy začaly ustupovat a pěti z dvanácti klientů se bolesti hlavy neobjevily již déle jak půl roku. Je nutné připomenout, že ataky migrény měli dvakrát až třikrát do měsíce. Z toho dvě pacientky přišly shodou okolností na energetické léčení v počátku migrény. U nich se odstranění ataků podařilo na poprvé. U ostatních klientů se záchvaty zmírnily a je jim prokazatelně lépe. Tato skutečnost mě přivedla k myšlence, že pomocí léčení energetických center je možné dosáhnout částečnému či plnému uzdravení této nemoci.

 

migrény obrázek

 

Co je migréna?

Jedná se o chronické onemocnění a její ataky jsou velmi nepříjemné a omezující.

Dodnes se přesně neví, co migrény způsobuje. Usuzuje se, že migrénu způsobuje nějaký spouštěcí faktor (únava, stres, změna životního stylu, náhlá změna klimatu, hluk, nedostatek či přebytek spánku, dietní opatření, alkoholické nápoje, ale i hormonální změny). Migrény rozdělujeme na dva druhy. Migréna s aurou a migréna bez aury. Aura je předzvěstí, která předchází záchvatům a je charakteristická abnormální funkcí některého smyslového orgánu, např. porucha zraku, sluchu, čichu, někdy i mravenčení v končetinách nebo potíže s řečí. Aura ustoupí s příchodem bolesti hlavy. Dochází dále k rozšíření cév, přičemž se z nervových zakončení začnou uvolňovat látky ( vazioaktivní aminy), které způsobí bolest a další rozšíření cév. Tyto látky jsou v krvi běžně přítomné, ale jejich koncentraci může zvýšit například snížení hladiny krevního cukru, požití některého jídla, stres, hluk atd.

Někteří lidé mají nedostatek enzymu odbourávajícího tyramin, což je látka obsažená např. v jogurtech, sýru, čokoládě, mase, červeném vínu a dalších produktech. Pokud dojde k nadměrnému nahromadění tyraminu v krvi, může tato skutečnost spustit řetězec reakcí vedoucí k migréně.

Jedním ze spouštěcích mechanismů může být přítomnost kladně nabitých iontů v ovzduší, které zvyšuje hladinu serotoninu, což opět vyvolá migrénu. Tyto ionty se vyskytují hlavně v prašném ovzduší, zakouřených prostorech a v horku.

 

Rizikové faktory

Vzhledem k tomu, že příčina nemoci není zcela známa, jsou rizikové zejména spouštěcí faktory, které jsou vysoce specifické u každého migrenika. Spouštěcí faktory jsou dvojího druhu.

Nekontrolovatelné faktory zahrnují například menstruační cyklus, meteorologické změny počasí a další vlivy, které nemůžeme ovlivnit.

Naopak kontrolovatelné spouštěcí faktory jsou například stres, nedostatek spánku, pasivní kouření, některé druhy jídel, silné světlo, hlasité zvuky, výrazné pachy, atd., kterým je možno se vyhnout. Každý migrenik by proto měl odhalit své kontrolovatelné spoušťové faktory a snažit se jich vyvarovat v běžném životě.

Průběh migrény může také zhoršit nadužívání některých léků, zejména barbiturátů a opiátů. Mnohdy stačí k úplnému vymizení migrény pouhé vysazení hormonální antikoncepce.

 

Prevence

Úspěšná prevence migrény prozatím neexistuje. Vědci se shodli na tom, že migréna, podobně jako mnoho jiných onemocnění, je také dědičným onemocněním. Pokud jí trpí jeden z rodičů, je 50% možnost, že se u potomka bude vyskytovat také. Ale jestliže jí trpí rodiče oba, je tato možnost až 85%.

Ke zlepšení kvality života je nutné vedení migrénového kalendáře. Do něj si migrenici zaznamenávají všechny stresující události po dobu 24 hodin před vznikem migrény a všechny potraviny, které po tu dobu jedli.

 

Migréna očima léčitele

Musím připomenout, že diagnostika migrény je založená pouze na anamnéze (standardizované dotazníky). Neexistuje objektivní test.

Myslím si, že dochází k energetickému uzlu, tzv. chybě v energetickém toku. Vzhledem k možné dědičnosti této nemoci, může docházet k předávání energetické vady z rodiče na dítě. Příčin může být několik. Buď se může jednat o blokaci, kterou vytváří naše podvědomí nebo energetickou vadu, která souvisí s naším vývojem (duchovní, psychický potenciál).Nemohu vyloučit ani přijímání impulzů z okolí či špatné zpracování dojmů. Co je ale důležité, že léčení energetických center skutečně vede k vyléčení této nemoci!

Je nutné si však uvědomit, že je potřeba vysledovat spouštěcí faktory. S nekontrolovatelnými faktory (menstruační cyklus, meteorologické změny počasí atd.) si poradí terapie a očištění energetických center a drah. S kontrolovatelnými faktory (stres, nedostatek spánku, pasivní kouření, hlasitá hudba, výrazné pachy, některé potraviny atd.) si částečně musí poradit klient a snažit se je omezit na minimum. Spolupráce zde je nutná k vyššímu úspěchu dosažení výsledku. Zastávám názor, že tyto bloky nepocházejí z konkrétního energetického centra, ale zastupují dle příčiny vždy danou čakru a ústí pak do korunní oblasti. Zaměřuji se také na to, co mají tito lidé společného. Přispějte svými zkušenostmi. Doporučuji vyzkoušet energetické léčení, které může zkvalitnit váš život a zbavit vás bolesti.

 

Zdroje: Vitalion, vrytmuduse.cz, bolestihlavy.cz

 

 

Proč je důležité flirtovat?

 

Flirtování je důležité pro nás samotné, pro naše pocity, prostě proto, abychom se cítili šťastní. Naše energie září, pokud se cítíme sebevědomě a spokojeně.

flirtování

Velmi rozšířeným omylem je, že flirtování má pokaždé něco znamenat. Nemusí. Flirtováním neoslovujeme, ale působíme na ostatní sympaticky. Považujme flirtování za způsob, aby nás ostatní dobře přijali. Ať už flirtujeme za účelem toho, že se nám někdo líbí, anebo prostě jen proto, že máme dobrou náladu.

Když se podíváme do historie, pravidla flirtování byla jednoduchá. Úkolem ženy totiž bylo působit na muže natolik zajímavě, aby ho to přivedlo na myšlenku se o ni ucházet. Úkolem muže bylo dvořit se ženě tak, aby ho nakonec vyslyšela.

Pojďme si ještě jednou ujasnit určitá pravidla. Nevnímejte flirtování jako balení. To by mohlo být velmi důležité pravidlo číslo jedna. Flirtujte kvůli sobě samotným, ne kvůli vašemu okolí. Zbavíte se pak případného stresu, či zklamání. Chcete přeci svému protějšku pouze opětovat nějaké gesto, úsměv či kompliment.

Jdete po ulici a někdo se vám líbí? Usmějte se na něj. Přiměřený úsměv mile překvapí. Co můžete získat na oplátku je jeho úsměv. Dáte někomu najevo, že se vám líbí. A to je přeci skvělé. Budete mít lepší náladu! A to za to stojí!

Ve flirtování jde především o jisté sexuální napětí ve vzduchu, o mrknutí, o kompliment, o naznačení možnosti, že se nám druhá osoba líbí.

příjemný kontakt ———> příjemný rozhovor————> balení

Příjemný rozhovor vzniká mezi dvěma lidmi, jejichž pohlaví hraje vedlejší roli. Jde o příjemnou atmosféru. Často se stává, že narazíte na lidi, kterým povolání ukládá příliš formální nebo bezpohlavní vystupování. Je to však nezbytně nutné? Ti všichni by byli opravdu horšími právníky, lékaři, vědci, kdyby využívali trochu šarmu?

Můj chirurg je starší pán, který není můj typ. Přesto se mnou flirtuje. Je mi tím velmi sympatický a ty jeho vtípky a pomrkávání mi pomáhají překonat bolest, kterou mi způsobuje jehla píchaná do jizvy. Jsem mu vděčná, že odvádí mou pozornost jinam. Přesto nepůsobí vulgárně. Přispívá to k budování vztahu mezi lékařem a pacientem, protože můj strach z lékařů způsobuje, že ráda zapomínám na pravidelné kontroly.

 

Příjemný kontakt často nechtěně vzniká u osob, které si své sexuality nejsou vědomy, nebo které si něco, jako například sexuální přitažlivost vůbec nepřipouští.

Jak to vidím já?

Jděte do toho! Přitom flirtování podporuje ženskou a mužskou energii. Mnoho žen řeší otázku vzhledu a myslí se, že krásná žena je úspěšná žena. Vždy tomu tak není. Ale ano, dámy. Proč?

Velkou roli hraje vaše sebevědomí. Pokud se vám podaří se na svět usmívat a flirtovat, začnete být pro svět přitažlivější. Tím nechci říct, že není nutné o sebe pečovat. Pokud však budete působit sympaticky a upřimně, lidé vás budou mít rádi a především se snadněji seznámíte. Pak není důležité jestli máte pár kilo na víc nebo křivý nos. Vaše energie bude mít pozitivní náboj a vy se budete cítit šťastnější. Stejné pravidlo platí i pro muže. Budou si více věřit, časem se uvolní a budou působit na své okolí přirozeným a vyrovnaným dojmem. Proto bude přitahovat lidi, kteří budou jeho zrcadlem.

Zdroje: Nina Deissler (Jak flirtovat), V rytmu duše